ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Фурнаджиева
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Светлана Желязкова
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Борис Богданов

Венета Маринова

Вихра Григорова

Иван Шишков

Иван Чакъров

Михаела Иванова

Христо Жеков

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Александър Филев

Геракси Гераксиев

Елица Гигова

Бюро
admin | Copyright © 2018 Union of Plovdiv Artists · All Rights reserved