ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Фурнаджиева
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Светлана Желязкова
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Борис Богданов
Иван Шишков
Иван Чакъров
Маргарита Джарова
Михаела Иванова
Недко Христов
Христо Жеков
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ Александър Филев
Геракси Гераксиев
Елица Гигова
Бюро
admin | Copyright © 2018 Union of Plovdiv Artists · All Rights reserved