Страница
Меню
Новини
Вие сте тук:   Начало > Инфо

Инфо

 

 

Уважаеми колеги,

В галерия „Пловдив“ ще се проведе ежегодната пролетна изложба „Цветове” на Дружеството на пловдивските художници.
Откриване на 09.04.2019г. /вторник/ от 18.00 ч.

Условия за участие :
- В изложба „Цветове“ могат да участват членове на Дружеството в разделите живопис, графика, скулптура, приложно изкуство и N форми. За участие се приема по една творба от автор с размер на основата до 70 см с външната рамка;
- Творбите се събират от 03.04.2019г. до 05.04.2019г. в галерия „Пловдив“ от 11:00 ч. до 17:00 ч.
- Такса за участие – 2 лева на творба. Таксата покрива качване на изложбата и коктейл;
- Участниците в изложбата „Дами канят“ могат да приберат своите произведения в определените по-горе дни.

В този период имате възможност да заплатите и членския си внос.

Забележка: УС на ДПХ си запазва правото да отхвърли творби неотговарящи на регламента, неподготвени за окачване, с ниска естетическа и художествена стойност.

ОБРЪЩЕНИЕ: Очакваме колегите да покажат своето отговорно отношение към изграждане на високо художествено ниво в представителните изложби на Дружеството. Нека в тази окриляща пролет със светлина и надежда да представим най - доброто с висок професионализъм.

УС на ДПХ - Пловдив

--
ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ


 ЕЖЕГОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА

Тази година изложбата ще се състои в Градска художествена галерия /ул. „Княз Александър I-ви“ 15, 4000 Пловдив Център/.

Молим всички колеги, които ще носят картините си за участие в изложбата, да спазват стриктно работното време на галерията, упоменато по-надолу в текста!

В този период имате възможност да платите и членския си внос.

Условия за участие :

- В годишната изложба могат да участват само дружествени редовни членове в разделите живопис, графика, скулптура и N форми. За участие се приемат до две творби от автор с размер на дългата страна до 120 см;

- Творбите се събират на 6 и 7.12.2018г. /четвъртък и петък/, от 09:00 до 17:30ч. в Градска художествена галерия;

- 5 членно жури ще определи престижните награди на Дружество на пловдивските художници;

- Такса за участие - 3 лева на творба. Таксата покрива качване на изложбата и коктейл.

Забележка: Няма да се приемат творби, които не са рамкирани и не са естетизирани за представяне в изложба. Ако творбата налага тя да не е с рамка, то следва да бъде подготвена за това. УС на ДПХ си запазва правото да отхвърли творби неотговарящи на регламента и с ниска художествена стойност.

УС на ДПХ - Пловдив

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

 


 

ВАЖНО!

Уважаеми колеги! На 05.11.2018 г. /понеделник/ от 17:00 ч. на основание чл. 19 от Устава ще се проведе отчетно-изборно събрание на Сдружение „Дружество на пловдивските художници“ на ул. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I БАТЕНБЕРГ“ № 27 /срещу стълбите на Каменица/ с дневен ред: 1. Отчет на дейността за изтеклия петгодишен мандат 2. Финансов отчет 3. Освобождаване и избор на членове на Управителния Съвет 4. Разни Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 20 събранието ще се проведе същия ден в 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

УС на ДПХ


 

 

Страница
Меню
Новини

Новини

 

 

Събития

 

 

Изложби

Заповядайте на откриването на Годишна изложбата на ДПХ в Градска художествена галерия ул. “княз Александър I “ 15 на 10.12.2018г. от 18:00ч.

Очакваме Ви!

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

Страница
Меню
Новини

Copyright © 2018 Union of Plovdiv Artists · All Rights reserved ДПХ | вход